• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Aktualności

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami kierowanymi do osób z niepełnosprawnościami.

 * * *

10. Projekt "UCZMY SIĘ RAZEM!

słowa kluczowe: darmowe szkolenia, Fundacja Avalon, członkowie rodzin i bliscy osób z niepełnosprawnością, prawidłowa komunikacja, zasady i techniki motywowania, odczytywanie mowy niewerbalnej

9. Projekt ”Zdobywam pracę! – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”

słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, osoby z niepełnosprawnością, Centrum Integracja, szkolenia zawodowe, funkcjonowanie na rynku pracy, zatrudnienie

8. Projekt „Aktywni na rynku pracy - TRENER PRACY narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”

słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, osoby z niepełnosprawnościami, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”, usługi doradcy zawodowego, usługi trenera pracy, wsparcie psychologiczne, zatrudnienie

7. Projekt ”Aktywna Warszawa – Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy"

słowa kluczowe:  aktywizacja zawodowa, aktywizacja społeczna, osoby z niepełnosprawnościami, Centrum Integracja, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

6. Projekt „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”

słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, osoby z niepełnosprawnościami, indywidualny plan działania IPD, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, warsztaty umiejętności zawodowych WUZ, staże zawodowe, praktyki zawodowe, zatrudnienie, trener pracy

5. Projekt „Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"

 słowa kluczowe: aktywizacja społeczno-zawodowa, osoby z dysfunkcją wzroku,  diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów, warsztaty tyflopedagogiczne, warsztaty tyfloinformatyczne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy

4. Projekt „Praca dla nas!”

słowa kluczowe:  aktywizacja społeczno-zawodowa, osoby z niepełnosprawnościami, Warszawska Agencja Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami, WAZON, diagnoza predyspozycji społeczno-zawodowych, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, zatrudnienie,

3. Projekt START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy

słowa kluczowe: aktywizacja społeczno-zawodowa, osoby z niepełnosprawnością, coaching zawodowy, szkolenia i warsztaty zawodowe, staże zawodowe, warsztaty społeczne i zawodowe, zatrudnienie

2. Projekt „Z POMOCĄ MALTAŃSKĄ do pracy”

słowa kluczowe: aktywizacja społeczno-zawodowa, osoby z niepełnosprawnością, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji pracowniczych, staże zawodowe, zatrudnienie

1. Projekt "Virtualna Warszawa"

słowa kluczowe: dofinansowanie, telefony komórkowe typu smartphone, osoby z niepełnosprawnością – z orzeczoną dysfunkcją narządu wzroku, 04-O.

* * *

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.