• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Aktualności 21

21. Projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”

link:  https://www.far.org.pl/kompleksowa-aktywizacja-zawodowa-i-w%C5%82%C4%85czenie-w-rynek-pracy-os%C3%B3b-niepe%C5%82nosprawnych.html

słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym, aktywizacja zawodowa, włączenie, rynek pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, warsztaty, staże, praktyki

opis: Projekt realizowany jest przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji w ramach pilotażowego konkursu PFRON pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU.  

Celem głównym projektu jest zniesienie barier związanych z zatrudnieniem, wzrost aktywności społecznej i zawodowej 800 osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością z obszaru całego kraju oraz wprowadzenie na rynek pracy 280 osób z grupy objętej wsparciem i utrzymanie tych osób w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy. W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy:

- opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu, zastosowany zostanie Zestaw kategorii ICF dla Programu Aktywnej Rehabilitacji,

- wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),

- staże rehabilitacyjne,

- praktyki,

- szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe oraz zawodowe (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe),

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- wsparcie coachingowe/psychologiczne,

- indywidualne poradnictwo zawodowe,

- pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

termin realizacji projektu: 04.2017-03.2019 w 2 etapach
I etap realizacji: 04.2017-03.2018
II etap realizacji: 04.2018-03.2019

autor informacji na stronie WWW PIKON: Anna Pogorzelec, PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.