• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Aktualności 25

25. „Fair Play – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

link:  http://www.krajowecentrumpracy.pl/o-projekcie-4

słowa kluczowe: reintegracja społeczno-zawodowa, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, wsparcie animatorów, treningi piłkarskie dla dzieci, pikniki sportowe, obozy sportowe, Praga Północ, Praga Południe, Targówek, Wola, Żoliborz, Bielany, Śródmieście, osoby z niepełnosprawnością, Krajowe Centrum Pracy;

opis: celem niniejszego projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 120 rodzin z terenu wybranych dzielnic m. st. Warszawy, tj.: Pragi Północ, Pragi Południa, Targówka, Woli, Żoliborza, Bielan i Śródmieścia.  Każda osób uczestniczących musi być niepracująca, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzystać ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikować się do objęcia wsparciem. W projekcie przewidziane jest wsparcie dla osób dorosłych, jak i dzieci. Osoby dorosłe będą mogły skorzystać m.in. z: doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych i kursów z możliwością zdobycia uprawnień, wsparciu animatorów i coachów społecznych, przewidziany jest również catering i zwrot kosztów dojazdu. Dzieci natomiast będą brały udział w działaniach reintegracyjnych w ramach modułu sportowo-kulturowego, m.in.: treningi piłkarskie, pikniki sportowe dla rodzin, sprzęt treningowy dla dzieci, udział w meczu Reprezentacji Polski czy uczestnictwo w obozach sportowych.

Rekrutacja rozpoczęła się 01.12.2017 r. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, http://www.krajowecentrumpracy.pl/do-pobrania, podano następujące dodatkowe preferencje brane pod uwagę przy kwalifikacji Kandydatów do Projektu (na podstawie oświadczeń i danych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym):

> osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną oraz osoby  z zaburzeniami psychicznymi),
> osoby z rodzin korzystających z POPŻ, pod warunkiem, że wsparcie nie będzie powielało działań, które otrzymują lub otrzymywali w ramach działań towarzyszących z POPŻ,
> osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
> rodzice samotnie wychowujący dzieci,
> osoby z rodzin wielodzietnych,
> w przypadku zgłoszenia się większej liczby Kandydatów/tek niż liczba dostępnych miejsc  w Projekcie, decydującym będą ww. kryteria a następnie kolejność zgłoszeń.   

termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

autor informacji na stronie WWW PIKON: Michał Otremba, Kierownik Biura PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.