• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Aktualności 27

27. Rekrutacja w Warszawie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

link:  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

słowa kluczowe: rekrutacja, publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne, przedszkola specjalne, kryteria ustawowe, kryteria podstawowe, punktacja;

opis:

Rekrutacja do przedszkoli w Warszawie na rok 2018/2019 rozpoczyna się 2 marca o godzinie 13 i trwa do 18 marca do godziny 20. Jest to rekrutacja elektroniczna.

 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  - wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  - drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  - pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,
  - wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,
  - informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Wraz z wnioskiem rodzice mogą być zmuszeni do złożenia innych dokumentów.

Jeśli dziecko jest z rodziny wielodzietnej należy do wniosku dołączyć samodzielnie napisane oświadczenie o wielodzietności rodziny.

Jeśli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, należy zanieść orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności.  Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.

    Jeśli dzieckiem opiekuje się jeden rodzic, konieczny jest prawomocny wyrok sądu rodzinnego.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

 • Rodzice, układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:
 • w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne lub
 • w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole, wskazanej na liście preferencji, prowadzącej oddziały integracyjne.
 • O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/ szkoły wg zasad opisanych powyżej.

Strona, poprzez którą odbywa się rekrutacja elektroniczna: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action .

Do przedszkola specjalnego rekrutacja trwa cały rok w miarę wolnych miejsc, ale najlepiej już teraz rozpocząć starania, by dziecko znalazło się w przedszkolu. Wykaz przedszkoli specjalnych znajduje się na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/placowki/szkoly-i-placowki-specjalne .

Jeśli wybieramy przedszkole integracyjne lub specjalne najlepiej skontaktować się wcześniej z dyrektorem wybranego przedszkola.  Wskazane, by zawsze mieć przy sobie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czy niepełnosprawności.

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:

oraz

Zestawienie kryteriów i punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zamieszczono w oddzielnej tabeli.

Wszelkie informacje o rekrutacji dzieci do warszawskich przedszkoli można uzyskać na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki.

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic. Informacja dla rodziców - wykaz telefonów znajduje się na stronie http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/18040_informacja-dla-rodzicow-wykaz-telefonow.

termin rekrutacji do przedszkoli: w Warszawie na rok 2018/2019 rozpoczyna się 2 marca o godzinie 13 i trwa do 18 marca do godziny 20.

autor informacji na stronie WWW PIKON: Lidia Klaro-Celej, Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.