• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Problem 5 - AKTYWIZACJA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW SZKOLNICTWA SPECJALNEGO

Dla absolwentów szkolnictwa specjalnego, jak również innych osób z niepełnosprawnością intelektualną zainteresowanych podjęciem aktywności zawodowej i wymagających wsparcia w tym zakresie w Warszawie istnieją różne możliwości. I tak :

 • wystąpienie z prośbą do psychologa szkolnego o rekomendacje w sprawie zmiany orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego z uwagi na niski stopień funkcjonowania osobistego i społecznego. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji wystąpić  z wnioskiem  do rejonowej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) ze względu na adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w sprawie zmiany orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego z uwagi na niski stopień funkcjonowania osobistego i społecznego syna ze wskazaniem na jego  stan zdrowia. Jeśli Zespół Orzekający (PPP) po wnikliwej diagnozie uzna, że zmiana jest zasadna i przyzna umiarkowany stopień niepełnosprawności, syn będzie mógł kontynuować naukę do 24 r.ż. w Szkole Przysposabiającej do Pracy (PDP).
 • podstawowym organem samorządu odpowiedzialnym za aktywizację zawodową, pośrednictwo pracy i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w Warszawie jest Urząd Pracy przy ul. Ciołka 10A, telefon-centrala: 22 391 13 00, e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl . Urząd dysponuje szeregiem instrumentów rynku pracy mogących przygotować osobę z niepełnosprawnością do zatrudnienia tj. : poradnictwo i informacja zawodowa, szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji, staże, może również skierować klienta na odpowiednie stanowisko pracy.
 • do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo osób z niepełnosprawnością warsztatach terapii zajęciowej (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 10 , Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowe, Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587). Jednak, aby osoba zgłaszająca się po poradę mogła skorzystać z tej formy wsparcia powinna zastać zakwalifikowany do niej przez Zespół Orzekający i uzyskać stosowny zapis w orzeczeniu. Placówki te dysponując odpowiednimi metodami i narzędziami t. j. terapia zajęciowa, zróżnicowane formy rehabilitacji społecznej, pomoc psychologiczna - mają za zadanie m.in. pomóc jej uczestnikom nabyć lub odzyskać zdolność do zatrudnienia i pomóc w jego uzyskaniu.
 • organizacje pozarządowe realizują wsparcie zawodowe osób z niepełnosprawnościami. W Warszawie specjalistyczną ofertę do osób z niepełnosprawnością intelektualną w postaci zatrudnienia wspomaganego aktualnie kierują m.in.:

- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach projektu „ Gotowi do pracy” ( okres realizacji 01.04.2017r.- 31.03.2019r.), ul. Targowa 82 Telefon/Fax: (+48 22) 619 85 01, stowarzyszenie[@]otwartedrzwi.pl , www: otwartedrzwi.pl Projekt oferuje osobom m.in. z niepełnosprawnością intelektualną wszechstronną diagnozę możliwości i predyspozycji zawodowych, stworzenie wspólnie z osobą wspieraną Indywidualnego Planu Działania, szkolenia warsztatowe, kursy zawodowe, praktyki, staże pracy, wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego i psychologa, pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz w adaptacji w miejscu pracy.

- Ośrodek Wsparcia „Partnerzy” Stowarzyszenia Otwarte Drzwi - Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149,Tel. 22 637 20 08, Tel.kom.609 762 749, e-mail: i.zabielska[@]otwartedrzwi.pl . Placówka specjalizuje się w rehabilitacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi , w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Realizuje szerokie wsparcie zawodowe, społeczne i osobiste w ramach tzw. procesu „wspomaganego życia”. Oferuje pomoc psychologiczną, asystencką, instruktorską, zawodową. Wstępna diagnoza możliwości klienta odbywa się w pracowniach terapii zajęciowej, warsztatach psychologicznych, informacyjno-społecznych, sesjach społeczności, zorganizowanej aktywności w środowisku. Jednym z elementów systemu wsparcia w Ośrodku jest procedura zatrudnienia wspomaganego m.in. z usługą asystenta zawodowego i doradcy zawodowego wspomagających realizację przez osoby korzystające z próbek pracy, praktyk zawodowych, kursów doskonalących i zatrudnienia.

- Centrum Dzwoni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Głogowa 2B, tel. 22 848 03 44, e-mail: zg@psouu.org.pl www.psouu.org.pl . Grupą docelową objętą wsparciem zaplanowanym w ramach projektu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pozostające w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy, jak i nieaktywne zawodowo. Centrum oferuje : ocenę zdolności do pracy, stworzenie planu skoncentrowanego na osobie, analizowanie stanowisk pracy i dopasowywanie pracy dla ONI przez doradztwo personalne dla pracodawcy, zatrudnienie i szkolenie ONI na stanowisku pracy, stałe wsparcie osoby i monitorowanie przebiegu pracy przez trenera pracy.

Iwona Wojtczak-Grzesińska
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.