• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Pytanie 12 - Odpowiedź eksperta PIKON

Do PIKON zgłosiła się dorosła osoba i poinformowała, że właśnie otrzymała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zadała pytanie czy w związku z tym orzeczeniem otrzyma rentę?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Według obecnie obowiązujących przepisów, samo orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności nie daje prawa do renty, a jedynie do zasiłku stałego (o ile spełnione są kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej) w ramach pomocy społecznej.

Aby starać się o rentę z ZUS-u, należy złożyć wniosek o przyznanie takiego świadczenia. Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną, z której będzie wynikać stan zdrowia utrudniający bądź uniemożliwiający podjęcie zatrudnienia. ZUS posiada własny system orzecznictwa w ramach którego lekarz orzecznik bądź Komisja Lekarska orzeka o ewentualnej niezdolności do pracy (częściowej lub całkowitej).

Warto pamiętać, iż sam fakt posiadania całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy nie gwarantuje otrzymania renty, trzeba mieć na uwadze art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z ubezpieczeń społecznych.

 Art. 57. 1. (ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) jest niezdolny do pracy;

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, wskazanych w  powołanej wyżej ustawie albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Grzegorz Jaroszczyk
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.