• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Pytanie 2 - Odpowiedź eksperta PIKON

Do PIKON zgłaszają się mieszkańcy Warszawy mający orzeczenia o niepełnosprawności, którzy muszą dotrzeć do ośrodków zdrowia, na wizyty u lekarzy, rehabilitację, itp. Koszty taksówek w dwie strony i to przez kilka dni w miesiącu przekraczają ich możliwości finansowe. Osoby te zadają do PIKON następujące pytania: Czy jest publiczny transport dla osób niepełnosprawnych? Czy jest to bezpłatny transport? Czy z transportu takiego osoba niepełnosprawna może korzystać również wtedy gdy chce załatwić sprawę w urzędzie lub banku? Czy podczas przewozu może towarzyszyć jej członek rodziny lub inny opiekun?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Miasto stołeczne Warszawa zapewnia usługi specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie dla tych usług. Informację na ten temat podaje w swoim serwisie WWW Urząd Miasta st. Warszawy pod internetowymi adresami:

https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niepelnosprawnosc/specjalistyczny-transport-os-b-z-niepe-nosprawno-ciami

https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/skonica284e16060811400.pdf

Usługę tę, w okresie 1 lutego 2015 - 31 grudnia 2020 r., realizuje firma USŁUGI TRANSPORTOWE Marek Włastowski w systemie „od drzwi do drzwi”, tzn. zapewniona jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa świadczona jest na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację poza miastem (do 20 km od granic Warszawy).

Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 20.00, z zastrzeżeniem, że nie świadczy się usług w dni ustawowo wolne od pracy. Osoba korzystająca ponosi opłatę za zryczałtowaną długość kursu w wysokości 15 zł brutto za kurs w jedną stronę.

Przewoźnik przyjmuje zlecenia (na co najmniej 3 dni przed terminem planowanego przejazdu) w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów 22 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy bus@specjaltrans.pl.

Po godz. 16.00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy zlecenia są automatycznie rejestrowane. W przypadku, gdy na dany termin jest wolny samochód, w kolejnym dniu roboczym dyspozytor, zachowując kolejność zgłoszeń, oddzwania i informuje klienta o możliwości przyjęcia zlecenia.

Zgodnie z Regulaminem z przewozu w trybie przewozu codziennego może korzystać osoba z niepełnosprawnością spełniająca co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 3. posiadająca ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej,
 4. posiadająca ważne orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na gruncie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 5. posiadająca ważne orzeczenie równoznaczne do orzeczeń wymienionych w pkt a-d.

Ponadto, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem społecznym z przewozu mogą korzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności dotyczącym dysfunkcji innych niż wymienione powyżej. Opinię w tej kwestii, na wniosek Korzystającego lub Przewoźnika, wydaje Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

W każdym przypadku o terminie realizacji zamówienia decyduje kolejność zgłoszeń. Priorytetowo są realizowane zlecenia dotyczące usługi przewozu w przypadku leczenia lub rehabilitacji.

Dyspozytor przy przyjmowaniu zlecenia w pierwszej kolejności weryfikuje drogą telefoniczną, czy dana osoba uprawniona jest do korzystania z przewozu.

Dyspozytor ma prawo do uzyskania od Korzystającego informacji na temat:

 1. posiadania stosownego orzeczenia,
 2. rodzaju ograniczenia ruchowego (innej niepełnosprawności),
 3. zaopatrzenia ortopedycznego (wózek, balkonik, kule, itp.),
 4. wieku, ogólnego stanu zdrowia i wagi osoby,
 5. informacji, czy przy danej usłudze potrzebny jest pomocnik.

Po pozytywnej weryfikacji osoby korzystającej z przewozu dyspozytorowi należy podać pełne informacje dotyczące:

 1. adresu podstawienia samochodu (miejsce startu kursu),
 2. miejsca odebrania Korzystającego, np. z przed budynku, z pomieszczenia, piętro, winda, podjazd, rodzaj schodów itp.
 3. adresu miejsca docelowego (koniec kursu),
 4. godziny startu oraz godzinę, na którą trzeba dotrzeć na dane miejsce,
 5. zakresu usługi, np. przewóz osoby poruszającej się o kulach, siedzącej na wózku, z innymi dysfunkcjami,
 6. danych osobowych Korzystającego: imię i nazwisko pasażera, adres zamieszkania oraz adres mailowy celem rejestracji w systemie, numeru telefonu do Korzystającego lub osoby upoważnionej.

W przewozie zapewnione jest jedno miejsce siedzące dla opiekuna. Zapewniony jest też przewóz dla psa, w kagańcu i na smyczy z wyjątkiem psa wspierającego. Korzystający z przewozu może mieć ze sobą 2 sztuki bagażu o wymiarach odpowiednio do 20cmx40cmx60cm i do 35cmx35cmx75cm. Korzystający z przewozu jest zobowiązany do punktualnej gotowości do przewozu w ustalonym miejscu – pojazd czeka 15 minut. Anulowanie bądź przesunięcie zlecenie przewozu musi się odbyć z wyprzedzeniem minimum 90 minut. Dwukrotne niespełnienie tego warunku w przeciągu danego miesiąca może skutkować odmową przewozów okresie kolejnych 3 miesięcy.

Skargi na sposób realizacji przez Przewoźnika specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnością, a także uwagi i wnioski dotyczące poprawy jakości świadczonych usług przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Uwagi Przewoźnika przekazane w informacji medialnej: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,17361107,Niepelnosprawni_maja_klopot_z_zamowieniem_specjalistycznego.html?disableRedirects=true

„Po transport dzwonią często osoby, które nie powinny z niego korzystać. Są to np. osoby starsze (a nie niepełnosprawne), zdarzają się też zamówienia samochodu do sanatorium 200 km od Warszawy. Bardzo dużo zgłoszeń pochodzi od ludzi, których nie możemy przewozić. Transport specjalistyczny jest dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej, umysłowej oraz niezdolnych do pracy z pierwszą i drugą grupą inwalidztwa. Jeśli ktoś nie ma orzeczenia nie może być przewieziony. Samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych nie można zamówić na takich samych zasadach, jak np. taksówki.”

Anna Pogorzelec
PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.