• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

PYTANIE 22 - ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Matka dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku 3 lat pyta o wybór właściwego przedszkola dla córki oraz zasady przyjmowania dzieci z niepełnosprawnościami do przedszkoli publicznych.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Dziecko z niepełnosprawnością ma pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola.

Rodzic z niepełnosprawnością, chcący umieścić swoje dziecko w przedszkolu ma pierwszeństwo przy przyjęciu dziecka do przedszkola.

Rodzic mający dziecko z niepełnosprawnością a chcący umieścić swoje drugie, pełnosprawne, dziecko w przedszkolu ma również pierwszeństwo przy przyjęciu.

W Warszawie mamy wiele przedszkoli ogólnodostępnych i integracyjnych a także przedszkola specjalne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wykaz przedszkoli można znaleźć na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/placowki/przedszkola

Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w przedszkolu, musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na w etapie rekrutacji do przedszkoli dokumentem świadczącym o niepełnosprawności dziecka może być także orzeczenie o niepełnosprawności. Po przyjęciu dziecka do przedszkola konieczne będzie jednak załatwienie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. 

Wykaz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych znajduje się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie .

Warto wiedzieć, że aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych http://www.wcpr.pl/stoleczne-centrum-osob-niepelnosprawnych/.

Trzeba pamiętać, że Orzeczenie o niepełnosprawności  i Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to dwa odrębne dokumenty!

W systemie edukacji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność mogą otrzymać dzieci:

 1. niesłyszące,
 2. słabosłyszące,
 3. niewidome,
 4. słabowidzące,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności.                                                                

Szczegółowe informacje dotyczące procedury związanej z rekrutacją do przedszkoli w 2018 r. znajdują się w zakładce „Aktualności”: 27. Rekrutacja w Warszawie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Lidia Klaro-Celej
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.