• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Pytanie 3 - Odpowiedż eksperta PIKON

Matka relacjonuje, że czekała aż 2 lata na diagnozę autyzmu u swojego obecnie 4-letniego dziecka. Zgłosiła się do fundacji otaczającej opieką również dzieci autystyczne. Niestety terapia w fundacji jest płatna, tak jak i prowadzone przez fundację niepubliczne przedszkole. Koszty są dla niej zbyt duże. Matka skontaktowała się z PIKON bo poszukuje informacji o przysługujących jej i dziecku uprawnieniach oraz o instytucjach, w których mogłaby uzyskać pomoc w opiece, rehabilitacji oraz wspierania rozwoju swojego syna.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole mogą uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Celem takich zajęć jest: pobudzanie ruchowego, poznawczego i społecznego rozwoju dziecka.

Zespół WWR współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych  w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 2. udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu  w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Zajęcia takie organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub w przedszkolach czy szkołach, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju - indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W Warszawie działa 36 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ich wykaz znajduje się na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka .

Aby moc skorzystać z takich zajęć, należy udać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (która ma prawo wydawać orzeczenia i opinie) w pobliżu miejsca zamieszkania - w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Najlepiej jest zadzwonić do Poradni P-P i umówić się na spotkanie. Należy zabrać ze sobą zaświadczenie lekarskie od neurologa lub psychiatry i ewentualnie już posiadaną diagnozę dziecka. Wykaz publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych m. st. Warszawy znajduje się na stronie http://edukacja.warszawa.pl/placowki/poradnie .

Niezależnie od  możliwości uczestniczenia w zajęciach w ramach wielospecjalistycznego wsparcia w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju, dziecko ma prawo skorzystać z szerokiej sieci przedszkoli integracyjnych lub specjalnych. Ich wykaz znajduje się na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/placowki/przedszkola . Dzieci z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo przy przyjęciach do przedszkoli. Aby dziecko z niepełnosprawnością mogło uczęszczać do przedszkola należy uzyskać również orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyda je ta sama Poradnia P-P, w której uzyskuje się opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Dziecko ma prawo chodzić zarówno do przedszkola, jak i na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Dodatkowych informacji w sprawie opinii i orzeczeń – udziela Wydział Kształcenia Specjalnego i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 00-033 Warszawa, ul. Wojciecha Górskiego 7,  telefon 22 443 35 29,  poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00, e-mail do naczelnika wydziału: rsobolewska@um.warszawa.pl .

Lidia Klaro-Celej
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.