• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Pytanie 4 - Odpowiedź eksperta PIKON

Matka dorosłego syna (ok. 20 lat) z zespołem Downa pyta: którą z kwot syn dostanie w sytuacji gdy otrzymuje z funduszu alimentacyjnego kwotę 500,- zł a obecnie sąd zasadził alimenty w kwocie 650,- zł. Dodatkowo w tym roku przyznano synowi rentę socjalną. Czy fakt ten nie wpłynie na zmianę kwoty z funduszu alimentacyjnego?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Bez względu na wysokość alimentów zasądzonych przez sąd świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie może przekroczyć 500,- PLN. Czyli nawet jeżeli sąd zasądzi 650,-PLN alimentów to fundusz alimentacyjny będzie wypłacał maksymalnie 500,- PLN. Pamiętać należy, że o wysokości przyznanych alimentów z FA decyduje kryterium dochodowe rodziny. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2016 r. przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Przy ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

Szersze informacje na temat warunków ustalania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/kryterium-dochodowe/ . Warto dodać, że w przypadku dorosłego niepełnosprawnego dziecka, tj. po 16 r. życia,  musi być orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Alimenty są przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych   wolne od podatku dochodowego są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Renta socjalna jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, z kwoty renty odlicza się zaliczkę na podatek dochodowy, a także potrąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Szersze informacje na temat renty socjalnej, tj. osób uprawnionych do jej otrzymania, wysokości kwoty oraz warunków jej zawieszenia, można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych http://zus.pl/default.asp?p=4&id=406.

Grzegorz Jaroszczyk
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.