• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Pytanie 5 - odpowiedź eksperta PIKON

Chcę upewnić się, czy moje dziecko rozwija się prawidłowo. Zdaniem lekarza moje dziecko potrzebuje wsparcia rozwoju i powinno mieć specjalistyczną opiekę terapeutyczną. Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dziecko mogło zostać objęte wczesnym wsparciem, rehabilitacją? Do kogo mam się zwrócić?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Zdarza się, że rodziców niepokoi rozwój dziecka. Należy wtedy z jednej strony zbadać dokładnie stan zdrowia, a z drugiej wykluczyć ewentualne zaburzenia rozwojowe. Najpierw najlepiej porozmawiać z pediatrą, który powinien skierować dziecko na odpowiednie badania. Rodzice mogą poszukać pomocy w specjalistycznych poradniach/ośrodkach diagnostyczno/terapeutycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W Warszawie jest ich kilkanaście. Są to m.in.:

- Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) przy ul. Pilickiej 21 (Mokotów) prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, specjalizujący się m.in. w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, wadami genetycznymi, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem;

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Zgrupowania AK Kampinos 4 (Bielany) prowadzony przez Fundację Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną;

- Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej AGA, ul. Barska 28/30 (Ochota), prowadzona przez Stowarzyszenie „Po pierwsze – rodzina”;

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, ul. Pancera 10 (Tarchomin) prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL. Ośrodek specjalizuje się w pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju i autyzmem;

- Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Instytucie Głuchoniemych, Plac Trzech Krzyży 4/6 – dla dzieci z niedosłuchem;

- Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla małych dzieci niewidomych i słabowidzących, ul. Nowolipie 13/15 prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza;

W poradniach/placówkach mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowany jest program „Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego”, do którego kwalifikuje i kieruje lekarz specjalista (pediatra, neurolog, lekarz rehabilitacji) po przeprowadzeniu diagnozy i niezbędnych badań/konsultacji. Rehabilitacja w ramach kontraktu z NFZ jest bezpłatna. W zależności od profilu placówki dziecko może mieć zajęcia rehabilitacji ruchowej, logopedyczne, psycho-pedagogiczne, terapii metodą Integracji Sensorycznej i inne. Zajęcia realizowane są w pakiecie (tzw. osobodzień). Dziecku przysługuje 120 osobodni w ciągu roku.

Niezależnie od wizyty u lekarza rodzice mogą się udać do rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Poradnia TOP, ul. Raszyńska 8/10 specjalizująca się w pomocy dzieciom z problemami wzroku i słuchu). Porady są bezpłatne i nie trzeba mieć żadnego skierowania. Tu, na podstawie opinii lekarskich i opinii psychologa, rodzic uzyskać może dla swojego malucha opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która uprawnia do korzystania ze wsparcia w ramach edukacji specjalnej. W zależności od miejsca zamieszkania oraz rodzaju problemów dziecka, rodzice mogą wybrać placówkę, w której będą prowadzone zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, adekwatnie do potrzeb rozwojowych dziecka. Rozpoczęcie zajęć powinna poprzedzać diagnoza kompleksowa diagnoza zespołu terapeutycznego. Zajęcia odbywają się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Kolejnym dokumentem, który uprawnia do pewnych form pomocy, jest orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na jego podstawie rodzice mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny oraz inne ulgi i świadczenia w ramach systemu pomocy społecznej. Orzeczenie o niepełnosprawności wymagane jest również przy korzystaniu z różnych innych form wsparcia: turnusy rehabilitacyjne, specjalistyczny sprzęt, programy realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie jest konieczne do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Są to niezależne dokumenty.

Lidia Klaro-Celej
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.