• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Pytanie 8 - odpowiedź eksperta PIKON

Z PIKON skontaktowała się matka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, które uczęszcza do klasy IV szkoły podstawowej ogólnodostępnej. Zadała pytanie, czy jej dziecko musi się uczyć tego samego , co inni uczniowie, bo nie daje sobie rady w szkole.
 

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Najważniejszą sprawą jest to, czy dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zaznaczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, wydanego przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i czy to orzeczenie zostało przekazane szkole. Jeśli tak, to szkoła jest zobowiązana zgodnie z Ustawą o systemie Oświaty zapewnić m.in.

 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych

 

Art. 71b. ust.2 w/w Ustawy mówi , że w zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom i młodzieży, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Ponieważ dziecko ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, realizuje odrębna PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,   załącznik nr 3)

( uwaga: od 1 .09.2017 Podstawa zostanie zmieniona, będzie bardziej szczegółowa)

 W edukacji tej grupy uczniów powinno się realizować inne przedmioty nauczania, oceny powinny być ocenami opisowymi, a uczniowie powinni otrzymywać inne świadectwa.

Dzieci i młodzież z takim stopniem niepełnosprawności intelektualnej wymagają stosowania innych metod, form pracy a także innych pomocy dydaktycznych , cele ich edukacji są inne, a priorytetem powinno być rozwijanie ich kompetencji społecznych i przygotowanie ich do, w miarę niezależnego, dorosłego życia.

Należałoby się zastanowić, czy wybrano dla dziecka najkorzystniejszy dla jego rozwoju model edukacji?

Lidia Klaro-Celej
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.