• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Pytanie 9 - odpowiedź eksperta PIKON

Rodzice dziecka będącego w wieku szkolnym zgłosili się do PIKON w celu zasięgnięcia porady dotyczącej wyboru szkoły. U dziecka zdiagnozowano chorobę genetyczną cechującą się obniżeniem poziomu rozwoju intelektualnego. Dziecko uczęszczało dotąd do przedszkola, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i skorzystało z odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Rodzice nie wiedzą, do jakiej szkoły powinni posłać swoje dziecko, znajomi namawiają rodzinę na szkołę integracyjną.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty dzieci z niepełnosprawnościami mają prawo do edukacji w każdym typie szkoły

 • W szkole ogólnodostępnej
 • W szkole integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi
 • W szkole specjalnej

Niezależnie od tego, czy jest to placówka ogólnodostępna, integracyjna, czy specjalna, przepisy obligują ją do realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenie specjalnego.

Zgodnie z prawem, placówki edukacyjne zapewniają:

 1. dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, zgodnie z zapisami indywidualnego programu edukacyjnego -terapeutycznego i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 3. zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne;
 4. dostosowanie warunków i formy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zawodzie

Podstawa prawna: art. 1, 44, ustawy o systemie oświaty.

Decyzja o wyborze formy kształcenia zależy zawsze od rodziców.

Należy się jednak zastanowić, która forma kształcenia specjalnego będzie najkorzystniejsza dla dziecka.

W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli. Jeden jest nauczycielem wiodącym, drugi wspomagającym. Nauczyciel wspomagający powinien mieć kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie integracyjnej wśród dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą się znaleźć uczniowie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do klasy ogólnodostępnej lub integracyjnej powinni mieć zapewnione 2 godziny tygodniowo obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych.

Natomiast w szkole specjalnej wszyscy nauczyciele mają kwalifikacje z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić:

 • w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – od 10 do 16,
 • w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8

Na każdą klasę przypada 10 godzin tygodniowo zajęć rewalidacyjnych.

W Warszawie jest wiele szkół, które są w stanie zapewnić prawidłową edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną.

Najkorzystniej wybrać się do kilku szkół, najlepiej najbliżej miejsca zamieszkania, zobaczyć, w jakich warunkach uczą się dzieci, porozmawiać z dyrektorem placówki, psychologiem, dowiedzieć się, jakie mają doświadczenie w pracy z uczniami z taką niepełnosprawnością, czy są w stanie spełnić warunki niezbędne do prawidłowej edukacji ucznia z niepełnosprawnością czy dziecko będzie miało zagwarantowane zajęcia, zalecane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Nie wolno się kierować się, w tak ważnych decyzjach, opiniami innych osób, warto natomiast porozmawiać z profesjonalistami np. z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która diagnozowała dziecko i wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Wykazem szkół specjalnych i integracyjnych w Warszawie z podziałem na dzielnice dysponuje PIKON, można je także znaleźć na stronie: edukacja.warszawa.pl. Wykaz szkół z oddziałami integracyjnymi znajduje się także w wydziałach oświaty w każdej dzielnicy, które prowadzą takie placówki.

Jeżeli wybrana szkoła będzie oddalona od miejsca zamieszkania, informuję, że uczniowie z niepełnosprawnościami ma prawo również do dowozu do szkoły. Dowóz dziecka z niepełnosprawnością do placówki edukacyjnej to ustawowy obowiązek gminy ( dzielnicy). Ustawa o systemie oświaty nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bezpłatnego transportu oraz opieki podczas przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek.

Gmina ma obowiązek zapewnić uczniom niepełnosprawnym bezpłatny transport oraz opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, które mogą zrealizować kształcenie w formie wybranej przez rodziców.

Lidia Klaro-Celej
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.