Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z projektami i wydarzeniami kierowanymi do osób z niepełnosprawnościami. Z informacjami na temat zakończonych już projektów i wydarzeń, które były wcześniej prezentowane w dziale Aktualności, można zapoznać się w dziale Archiwum Aktualności.

 * * *

29. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”

słowa kluczowe: seniorzy i seniorki, młodzież i dzieci, aktywizacja, integracja;

28. Nowe limity dochodów dla osób z niepełnosprawnościami ubiegającymi się o dofinansowanie ze środków PFRON w 2018 roku

słowa kluczowe: dofinansowanie PFRON, Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, SCON, limity dochodowe, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, turnusy rehabilitacyjne;

27. Rekrutacja w Warszawie do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

słowa kluczowe:  rekrutacja, publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne, przedszkola specjalne, kryteria ustawowe, kryteria podstawowe, punktacja;

26. Pomoc Centrum Integracji w Warszawie dla osób z niepełnosprawnością przy w wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego PIT

słowa kluczowe:  osoby z niepełnosprawnością, zeznanie podatkowe, Szybki-PIT, Centrum Integracji Warszawa;

25. Projekt „Fair Play – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

słowa kluczowe:  reintegracja społeczno-zawodowa, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia i kursy zawodowe, wsparcie animatorów, treningi piłkarskie dla dzieci, pikniki sportowe, obozy sportowe, Praga Północ, Praga Południe, Targówek, Wola, Żoliborz, Bielany, Śródmieście, osoby z niepełnosprawnością, Krajowe Centrum Pracy;

24. PIT - katalog odliczeń od dochodu dotyczących ulg rehabilitacyjnych

słowa kluczowe:  PIT, odliczenia od dochodu, ulgi rehabilitacyjne

23. Ważniejsze zmiany w PIT - 3 ulgi rehabilitacyjne

słowa kluczowe:  PIT, ulgi rehabilitacyjne, utrzymanie psa asystującego, używanie samochodu osobowego, podwyższenie kwoty dochodu

21. Projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”

słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym, aktywizacja zawodowa, włączenie, rynek pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia, warsztaty, staże, praktyki

20. Projekt „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”

słowa kluczowe: student, absolwent, orzeczenie o niepełnosprawności, diagnoza biopsychospołeczna, Indywidualny Plan Działania, wsparcie asystenta rynku pracy, wsparcie trenera aktywizacji, warsztaty treningu pracy, szkolenia i staże zawodowe, dodatek motywacyjny, Fundacja Sustinae;

19. Platforma internetowa  "MamPrawoDo"

słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnością, platforma internetowa, przysługujące prawa, telekomunikacja, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu

18. Informator o warszawskich ciałach dialogu społecznego

słowa kluczowe: dialog społeczny, komisja dialogu społecznego, KDS, Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, SCWO, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Federacja MAZOVIA

17. Artykuł  "Co nas czeka w 2018 roku?"  w serwisie  niepełnosprawni.pl

słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnością, zmiany w przepisach w 2018 r.

14. Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

słowa kluczowe: informator, przewodnik, niepełnosprawność, rodzice i opiekunowie dziecka z niepełnosprawnością, system wsparcia, specjalistyczna opieka medyczna, psychologiczna oraz społeczna, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka, orzekanie o niepełnosprawności, ulgi i uprawnienia dziecka z niepełnosprawnością, program „Za Życiem”;

12. Projekt - „Nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie”

ulotka wydarzenia (plik w formacie PDF)  

słowa kluczowe: nieodpłatna pomoc prawna, Urząd m. st. Warszawy, konsultacje prawne

9. Projekt ”Zdobywam pracę! – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”

słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, osoby z niepełnosprawnością, Centrum Integracja, szkolenia zawodowe, funkcjonowanie na rynku pracy, zatrudnienie

8. Projekt „Aktywni na rynku pracy - TRENER PRACY narzędziem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”

słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, osoby z niepełnosprawnościami, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Razem”, Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”, usługi doradcy zawodowego, usługi trenera pracy, wsparcie psychologiczne, zatrudnienie

7. Projekt ”Aktywna Warszawa – Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy"

słowa kluczowe:  aktywizacja zawodowa, aktywizacja społeczna, osoby z niepełnosprawnościami, Centrum Integracja, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

6. Projekt „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”

słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, osoby z niepełnosprawnościami, indywidualny plan działania IPD, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, warsztaty umiejętności zawodowych WUZ, staże zawodowe, praktyki zawodowe, zatrudnienie, trener pracy

5. Projekt „Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku"

 słowa kluczowe: aktywizacja społeczno-zawodowa, osoby z dysfunkcją wzroku,  diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów, warsztaty tyflopedagogiczne, warsztaty tyfloinformatyczne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy

4. Projekt „Praca dla nas!”

słowa kluczowe:  aktywizacja społeczno-zawodowa, osoby z niepełnosprawnościami, Warszawska Agencja Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami, WAZON, diagnoza predyspozycji społeczno-zawodowych, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, zatrudnienie,

3. Projekt START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy

słowa kluczowe: aktywizacja społeczno-zawodowa, osoby z niepełnosprawnością, coaching zawodowy, szkolenia i warsztaty zawodowe, staże zawodowe, warsztaty społeczne i zawodowe, zatrudnienie

2. Projekt „Z POMOCĄ MALTAŃSKĄ do pracy”

słowa kluczowe: aktywizacja społeczno-zawodowa, osoby z niepełnosprawnością, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty kompetencji pracowniczych, staże zawodowe, zatrudnienie

* * *

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.