Pytania i Odpowiedzi

Witamy w naszym internetowym Dziale PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nasi eksperci będą odpowiadać na Wasze pytania za pośrednictwem e-maila lub zaproszą Was na bezpośrednią rozmowę do biura PIKON w godzinach dyżurów.
Istotniejsze pytania i odpowiedzi będziemy zamieszczać również w tym dziale.

Nie zapominajcie też, że możecie zadzwonić do nas w godzinach dyżurów na jeden z dwu numerów telefonicznych: 22 654 09 35,  734 167 421 .

**********

PYTANIE 23 - zadane do PIKON

Jestem rodzicem dziecka z głęboką niepełnosprawnością, wymagającego całodobowej opieki. Od dwóch lat nie pracuję. Czy dla takich osób jak ja państwo przewiduje jakąś formę pomocy?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 22 - zadane do PIKON

Matka dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku 3 lat pyta o wybór właściwego przedszkola dla córki oraz zasady przyjmowania dzieci z niepełnosprawnościami do przedszkoli publicznych.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 21 - zadane do PIKON

Matka dziecka z niepełnosprawnością pyta, do którego roku życia z leczenia sanatoryjnego mogą korzystać dzieci wraz opiekunem?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 20 - zadane do PIKON

Zgłasza się ojciec 21-letniego syna kończącego szkołę zawodową specjalną na kierunku pomocnik obsługi hotelowej. Syn posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym przez Miejski Zespół d.s. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Ojciec nie potrafi określić, jakie wskazania zalecił Zespół. Nie posiada orzeczenia ZUS i prawa do renty socjalnej.

 Ojciec ma wiele wątpliwości jak dalej pokierować losem syna, który jego zdaniem nie kwalifikuje się do pracy przynajmniej w chwili obecnej (podobną opinię ma wychowawca syna). Syn ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim ale  jest mało samodzielny, jeszcze niedojrzały i naiwny „ każdy może go oszukać” (co niejeden raz zdarzało się w przeszłości). Miewa również sporadyczne napady epileptyczne na ogół przysenne, poza tym prezentuje dobry stan zdrowia. Ojciec chciałby znaleźć dla syna jakieś miejsce gdzie „ktoś nauczyłby go pracy i pokierował dalej z jakąś pomocą”.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 19 - zadane do PIKON

Mężczyzna w podeszłym wieku z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i skomplikowanym życiem osobistym /rodzinnym  został pozbawiony mieszkania z powodu zadłużenia. Długi czas przebywał w szpitalu, gdzie był operowany i rehabilitowany. Po wyjściu ze szpitala nie ma dokąd wrócić – stał się bezdomny, sypia na dworcach. Jest bez środków do życia, nie ma prawa do renty ponieważ nie posiada udokumentowanego wymaganego stażu pracy a niepełnosprawność nabył w dorosłym wieku. Potrzebuje kontynuować rehabilitację medyczną jednak jak podaje nie spełnia warunków do zakwalifikowania się do leczenia w Zakładach Opieki Leczniczej(ZOL).

Jak  można pomóc temu mężczyźnie?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 18 - zadane do PIKON

Starsza osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (05-R), ma problemy z poruszaniem się. Szczególną trudność jej sprawiają bariery architektoniczne w bloku mieszkalnym. Brak podjazdów, winda nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Wszelkie interwencje w tej sprawie nie skutkują. Wspólnota Mieszkaniowa nie podejmuje żadnych działań  z powodu braku środków na inwestycje usprawniające życie  niepełnosprawnych mieszkańców bloku mieszkalnego.
Jakie działania należy podjąć? Do kogo się zwrócić z prośbą interwencyjną w powyższej sprawie?  Czy administrator budynku ma obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym mieszkańcom bezpiecznego wjazdu/wejścia do mieszkania?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********


PYTANIE 17 - zadane do PIKON

Jakie dokumenty powinna mieć ze sobą osoba z niepełnosprawnością intelektualną, uprawniające ją do ulg, np. w komunikacji miejskiej, muzeum, inne, podróżująca poza granicami kraju?

Czy polska legitymacja ON wystarczy? Czy powinna być przetłumaczona u notariusza?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 16 - zadane do PIKON

Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej stwarza problemy niekonwencjonalnym zachowaniem. Jednocześnie uczeń czuje się nieakceptowany, niezrozumiały w swoich indywidualnych potrzebach, odrzucany, ignorowany, czasem wyśmiewany przez kolegów/koleżanki. Matka jest permanentnie wzywana do szkoły.
Jakie działania obowiązują dyrektora i nauczycieli, aby szkoła ogólnodostępna spełniała właściwą rolę placówki włączającej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 15 - zadane do PIKON

Od wielu lat pracuję w jednej firmie. Podczas tych lat pracy, lekarze wykryli u mnie raka. Po pewnym czasie uzyskałam orzeczenie o niepełnosprawności.

Czy mam obowiązek zgłosić ten fakt mojemu pracodawcy? Czy ukrycie tej informacji będzie niosło za sobą negatywne konsekwencje dla mnie lub dla pracodawcy? Dodam, iż fakt mojej choroby chciałabym pozostawić dla siebie.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 14 - zadane do PIKON

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności oznaczony symbolem 02P. Poszukuję pracy. Z tego co wiem, z posiadanym orzeczeniem przysługuje mi skrócony czas pracy z 8 na 7 godzin dziennie. Spotkałem się jednak z pracodawcami, którzy oferują pracę po 8 lub nawet po 12 godzin dziennie. Czy jest to zgodne z prawem? Jak wygląda wtedy umowa? Czy jako osoba chorująca na zaburzenia psychiczne mogę pracować w systemie zmianowym czyli 12/24 i w nocy np. na recepcji, w ochronie lub przy wykładaniu towaru/inwentaryzacji nocnej?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 13 - zadane do PIKON

Jestem osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z symbolem 05-R. Pracuję zdalnie na umowę o pracę na pół etatu od około roku. Pracodawca pozyskuje z tytułu mojej niepełnosprawności dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON. Otrzymałam dodatkową propozycję pracy od innego pracodawcy, również na umowę o pracę na nie pełen etat i chciałabym z niej skorzystać aby sobie dorobić. Czy drugi pracodawca również może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON? Dodam iż łącznie moja praca wynosiła by jeden etat po pół w każdej firmie.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 12 - zadane do PIKON

Do PIKON zgłosiła się dorosła osoba i poinformowała, że właśnie otrzymała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zadała pytanie czy w związku z tym orzeczeniem otrzyma rentę?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 11 - zadane do PIKON

Moja mama odwołała się do Sądu od decyzji ZUS-u odmawiającej jej świadczenie rentowe. Mama nie jest osobą ubezwłasnowolnioną niemniej jednak chciałbym wesprzeć mamę na sali sądowej. Czy mogę być pełnomocnikiem mojej mamy w sprawie przed sądem o rentę?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 10 - zadane do PIKON

Niedługo skończę 30 lat i pobieram rentę socjalną. Umarła właśnie moja mama, która była na emeryturze. Czy przysługuje mi w związku z tym jakieś dodatkowe świadczenie?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 9 - zadane do PIKON

Rodzice dziecka będącego w wieku szkolnym zgłosili się do PIKON w celu zasięgnięcia porady dotyczącej wyboru szkoły. U dziecka zdiagnozowano chorobę genetyczną cechującą się obniżeniem poziomu rozwoju intelektualnego. Dziecko uczęszczało dotąd do przedszkola, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i skorzystało z odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Rodzice nie wiedzą, do jakiej szkoły powinni posłać swoje dziecko, znajomi namawiają rodzinę na szkołę integracyjną.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 8 - zadane do PIKON

Z PIKON skontaktowała się matka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, które uczęszcza do klasy IV szkoły podstawowej ogólnodostępnej. Zadała pytanie, czy jej dziecko musi się uczyć tego samego , co inni uczniowie, bo nie daje sobie rady w szkole.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 7 - zadane do PIKON

Moje kilkuletnie dziecko ma sprzężoną niepełnosprawność, chciałabym pójść do pracy – jak mam wybrać odpowiednią placówkę przedszkolną? Jakie będą potrzebne formalności?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 6 - zadane do PIKON

Niepokoi mnie rozwój wzrokowy dziecka. Wydaje mi się, że dziecko nie skupia wzroku, nie wodzi za zabawkami, wydaje się błądzić oczami. Co mam zrobić, żeby dowiedzieć się co dziecko widzi i czy potrzebne są jakieś specjalne ćwiczenia? Co to jest terapia widzenia?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 5 - zadane do PIKON

Chcę upewnić się, czy moje dziecko rozwija się prawidłowo. Zdaniem lekarza moje dziecko potrzebuje wsparcia rozwoju i powinno mieć specjalistyczną opiekę terapeutyczną. Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dziecko mogło zostać objęte wczesnym wsparciem, rehabilitacją? Do kogo mam się zwrócić?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 4 - zadane do PIKON

Matka dorosłego syna (ok. 20 lat) z zespołem Downa pyta: którą z kwot syn dostanie w sytuacji gdy otrzymuje z funduszu alimentacyjnego kwotę 500,- zł a obecnie sąd zasadził alimenty w kwocie 650,- zł. Dodatkowo w tym roku przyznano synowi rentę socjalną. Czy fakt ten nie wpłynie na zmianę kwoty z funduszu alimentacyjnego?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 3 - zadane do PIKON

Matka relacjonuje, że czekała aż 2 lata na diagnozę autyzmu u swojego obecnie 4-letniego dziecka. Zgłosiła się do fundacji otaczającej opieką również dzieci autystyczne. Niestety terapia w fundacji jest płatna, tak jak i prowadzone przez fundację niepubliczne przedszkole. Koszty są dla niej zbyt duże. Matka skontaktowała się z PIKON bo poszukuje informacji o przysługujących jej i dziecku uprawnieniach oraz o instytucjach, w których mogłaby uzyskać pomoc w opiece, rehabilitacji oraz wspierania rozwoju swojego syna.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 2 - zadane do PIKON

Do PIKON zgłaszają się mieszkańcy Warszawy mający orzeczenia o niepełnosprawności, którzy muszą dotrzeć do ośrodków zdrowia, na wizyty u lekarzy, rehabilitację, itp. Koszty taksówek w dwie strony i to przez kilka dni w miesiącu przekraczają ich możliwości finansowe. Osoby te zadają do PIKON następujące pytania: Czy jest publiczny transport dla osób niepełnosprawnych? Czy jest to bezpłatny transport? Czy z transportu takiego osoba niepełnosprawna może korzystać również wtedy gdy chce załatwić sprawę w urzędzie lub banku? Czy podczas przewozu może towarzyszyć jej członek rodziny lub inny opiekun?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

**********

PYTANIE 1 - zadane do PIKON

Kobieta w ciąży spodziewa się dziecka z Zespołem Downa. Jest zszokowana, szuka pomocy, nie wie jak się ma przygotować, zarówno ona jaki i inni członkowie rodziny, do zajmowania się dzieckiem i jego wychowania. Matka pyta, gdzie może znaleźć poradę. Informuje, że jest zdezorientowana, nie wie na jaką pomoc i od kogo może liczyć. Zadaje pytanie czy niemowlęciem z takim Zespołem trzeba się opiekować inaczej, co to dla niej oznacza praktycznie. Dla matki to jest pierwszej dziecko i nie ma doświadczenia w opiece nad noworodkiem. Matka informuje, że jest w panice.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.